Uncategorized

ฮีโร่ตัวจริง มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมมอบรางวัลให้ตูน บอดี้สแลม

ฮีโร่ตัวจริง มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกย่องให้ ตูน บอดี้สแลม  เตรียมมอบรางวัลอิสรเมธี มูลนิธิวิมุตตยาลัย สาขาการพัฒนาสังคมเมือง

นักข่าวรายงานว่า มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมจัดงานประกาศเกียรติคุณมอบรางวัลเกียรติยศให้กับบุคคลและองค์กรผู้ที่ ทำความดี ในโครงการ SET เชิดชูผู้ที่ทำความดีเพื่อสังคม Partnership for the Betterment ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

           ตูน บอดี้สแลม หรือ นายอาทิวราห์ คงมาลัย จากโครงการก้าวคนละก้าว ได้รับรางวัลอิสรเมธี มูลนิธิวิมุตตยาลัย (สาขาการพัฒนาสังคมเมือง) ส่วนมูลนิธิดวงประทีป ได้คัดเลือก นายสวาสดิ์ ธรรมสุจริต และ นายวรินทร์ อาจวิไล 2 คุณครูจากชุมชนคลองเตย ซึ่งใช้ดนตรีและกีฬาในการบำบัดเยาวชน เป็นต้น

         อย่างไรก็ตามจะมีการรับมอบรางวัลให้กับผู้ที่เสียสละ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมใน 7 สาขา รวม 9 รางวัล ในวันที่ 20 มีนาคม  61 ที่  หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารบี ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ งานนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกแบบร้านผลิตภัณฑ์ (Green Product) ซึ่งเป็นสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นจากองค์กรและชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชนท่าเสาไทรโยค กาญจนบุรี บ้านเนินฆ้อ ระยอง และสินค้าจาก ‘โครงการก้าวคนละก้าว’ สินค้าแปรรูปการเกษตร และชมนิทรรศการผลงานโครงการเพื่อสังคม