Uncategorized

หมวดเอิร์ธ โพสต์เคลียร์ทุกๆข้อข้องใจ มาตรการคลายล็อก กรุงเทพฯ

หมวดเอิร์ธ โพสต์เคลียร์ทุกๆข้อข้องใจ มาตรการคลายล็อก กรุงเทพฯ วันนี้ (30 เมษายน 63)  ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กรุงเทพฯ ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัว ตอบปัญหาคาใจ กรณีที่มีมาตรการปลดล็อกของกรุงเทพฯ ที่ยังไม่สามารถบอกวันที่แน่ชัดได้ เนื่องจากว่าต้องรอการประกาศจาก ศบค. โดยบอกว่า

           คำถามที่คาใจของชาวกรุงเทพฯ หลายๆคน

          1. ทำไม กรุงเทพฯ ต้องมาแถลงมาตรการก่อน ?

           ตอบ เพราะว่าก่อนที่ ศบค. จะมีวันที่ประกาศคลายล็อกสถานที่ ที่อาจจะอนุญาตให้เปิด กรุงเทพฯ อยากให้กิจการที่จะกลับมาทำการได้  ได้ที่การเตรียมพร้อม เพราะว่ามาตรการต่างๆ อาจจะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัว อาทิเช่น ร้านอาหาร ต้องมีการจัดโต๊ะ เขียนจุดต่างๆ เป็นต้นครับ

           2. แล้วทำไมกรุงเทพฯ  ไม่เคาะวันที่แน่นอนไป และรอ ศบค. ทำไม ?

           ตอบ กทม. มองว่าถ้าหากเปิดสถานที่ต่างๆก่อน อาจจะทำให้คนจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะจังหวัดข้างเคียงมารวมตัวกันมากขึ้น เพื่อใช้บริการร้านที่เปิดก่อนในกรุงเทพฯ  เช่น คนจากจังหวัดปริมณฑล เข้ามาตัดผมในกรุงเทพฯ  ในช่วงที่จังหวัดอื่นๆยังคงปิดร้านตัดผมนั่นเองครับ

           3. มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อคืน ว่า ให้คำสั่งเดิมที่เคยออกก่อนวันที่ 1 พ.ค.  63 มีผลต่อไป เบรคการปลดล็อก ของกรุงเทพฯ หรือเปล่า ?

           ตอบ ไม่ใช่นะครับ คำสั่งเมื่อคืนเป็นการออก เพราะว่าคำสั่งที่ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศมีการออกคำสั่งในการปิดสถานที่ต่างๆ จะหมดลงในวันที่ 30 เมษายน 63  จึงทำให้ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ อาจจะต้องออกคำสั่งใหม่ในช่วงไม่กี่วันระหว่างรอ ศบค. ออกแนวทางการคลายล็อก

          ดังนั้น เพื่ออุดช่องว่างไม่กี่วันนี้ จึงมีการออกคำสั่งเมื่อคืนครับ

          จึงขอให้พวกเราชาวกรุงเทพฯ ทุกๆคน เตรียมตัว และ รอรับฟังข่าวสารจากทาง ศบค. ต่อไปครับ