Uncategorized

ปารีณา โพสต์รูปคู่ ประวิตร “ใครๆก็รักลุงป้อม ขนาดพรรค…ยังรักเลย”

หลังการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และ 5 รัฐมนตรี ซึ่งการลงมติไว้วางใจครบทุกๆคน โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ที่มีคะแนนเสียงไว้วางใจมากที่สุดในการลงมติวันนี้  โดยมีคะแนนไว้วางใจอยู่ที่ 277 ตะแนนเสียง ต่อ 50 คะแนนเสียง และงดออกเสียง 2 คะแนนเสียง

ล่าสุด น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์  ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ  โพสต์รูปภาพของตนเองที่ถ่ายคู่กับ พล.อ.ประวิตร ในเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมกับเขียนระบุข้อความว่า “ใครๆก็รักลุงป้อม ขนาดพรรคเพื่อใครยังรัก แล้วปารีณาจะไม่รักได้อย่างไง ท่านประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ”