Uncategorized

คนไทยกลับจาก อินโดนีเซีย 42 คน พบผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 สตูลยอดพุ่ง 16 คน

คนไทยกลับจาก อินโดนีเซีย 42 คน พบผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 สตูลยอดพุ่ง 16 คน  (8 เมษายน 2563 ) รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ของช่อง 3 ว่า พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ได้ทำการเปิดเผยว่า กลุ่มคนไทยที่เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ดาวะห์ที่ประเทศอินโดนีเซีย จำนวนทั้งหมด  76 คน ผลการคัดกรองพบว่า ตรวจพบเชื้อโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมดประมาณ  42 ราย แยกตามจังหวัด ดังนี้

         จ.สงขลา ทั้งหมด 22 คน  ส่งไปกักตัวที่สนามกีฬาเมืองหลักของภาคใต้หรือสนามกีฬาพรุค้างคาว ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ เป็นชาว จ.สงขลา ทั้งหมดประมาณ 20 คน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน และเชียงราย จำนวน 1 คน ปรากฏว่า มีอาการ ทั้งหมดประมาณ  11 คน ตรวจพบเชื้อทั้งหมด  10 ราย

         จ.นราธิวาส ทั้งหมด  7 คน   ส่งไปคัดกรองและทำการกักตัวที่ ร.ร.แสงธรรม ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ นราธิวาส มีอาการ ทั้งหมด 5 คน / ตรวจพบเชื้อ ทั้งหมด 2 ราย 

         จ.ปัตตานี ทั้งหมด 14 คน  ส่งไปทำการคัดกรองที่สนามกีฬา อบจ.ปัตตานี แล้วให้ทางอำเภอมารับตัวไปเพื่อทำการกักตัว ณ สถานที่ที่จัดไว้ของแต่ละอำเภอ มีอาการ ทั้งหมดประมาณ  8 คน / ตรวจพบเชื้อ ทั้งหมด 7 ราย

         จ.ยะลา ทังหมด 7 คน   ส่งไปกักตัวที่ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา มีอาการ  ทั ้งหมดประมาณ 7 คน / ตรวจพบเชื้อ ทั้งหมด 7 ราย

         จ.สตูล ทั้งหมด 26 คน  ส่งไปกักตัวที่วิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูล อ.ละงู จ.สตูล มีอาการ ทั้งหมดประมาณ  21 คน / ตรวจพบเชื้อ ทั้งหมด 16 ราย

         นอกจากนี้ ยังมีลูกเรือของเที่ยวบินนี้อีก จำนวนทั้งหมด  35 คน ที่ต้องทำการกักตัวเหมือนกัน โดยนำไปกักตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งใน อ.หาดใหญ่ แต่ไม่มีใครมีอาการใดๆทั้งสิ้นและตรวจไม่พบเชื้อนั่นเอง

         อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ทางด้าน จ.สตูล ยังไม่มีการพบผู้ที่ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่เมื่อมีกลุ่มคนพวกนี้ กลับมาจะทำให้ จ.สตูล มีจำนวนผู้ป่วยภายในครั้งเดียวถึง ทั้งหมดจำนวน 16 คน ซึ่งผลของการคัดกรองนี้ต้องรอแถลงการณ์จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันนี้ ( 8 เมษายน 2563 )

         ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ที่ผ่านมานี้ กลุ่มของคนไทยกลุ่มนี้ ได้มีการเดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษเหมาลำของทางสายการบินไลอ้อนแอร์ จากกรุงจาการ์ตา ของประเทศอินโดนีเซีย มาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ แต่มีอีก ทั้งหมด 24 คน ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยนั้น เนื่องจากว่าไม่ผ่านการคัดกรอง ซึ่งตอนนี้สถานเอกอัครราชทูตดูแลอยู่ โดยให้อยู่ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย โดยกลุ่มของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ภายในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้