Uncategorized

กองปราบ เตือน กลับจากประเทศเสี่ยงโควิด-19 ไม่กักตัวเองเจอปรับสูงสุด 2 หมื่น

         เพจ กองปราบปราม ออกมาเตือน กลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ต้องกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หากปิดบังข้อมูล หรือ ปฏิเสธการรักษา ถูกปรับ 2 หมื่นบาท

จากกระแสที่กลุ่มคนแรงงานผิดกฎหมายชาวไทยในประเทศเกาหลีใต้ เริ่มทยอยกลับสู่บ้านเกิดแล้ว  หลังจากที่พบว่าเกาหลีใต้เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักสำหรับเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ามกลางความหวาดกลัวจากหลายๆฝ่าย และในส่วนใหญ่ภายในสังคมที่ร้องขอให้กลุ่มแรงงานผิดกฎหมายพวกนี้ขอให้กักตัวเองอยู่ในบ้านพักประมาณ 14 วัน ตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขแนะนำเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

อย่างไรก็ตาม ยังพบอีกว่ามีแรงงานผิดกฎหมายชาวไทยในบางส่วน ที่เดินทางกลับมาถึงแล้วยังใช้ชีวิตปกติไม่ได้กักตัวเองแต่อย่างใด ก็ยิ่งพอกพูนความวิตกกังวลให้กับคนที่พบเห็นข่าวนี้

เพื่อความชัดเจน ล่าสุดทางด้านของเพจ “กองปราบปราม” ได้โพสต์ข้อความและภาพอินโฟกราฟิกเพื่ออธิบายข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ โดยบอกว่า

           “โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เป็นโรคติดต่อที่อันตราย ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ จะมีอาการไข้  ไอ เจ็บคอ หอบและเหนื่อย หรืออาจจะมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการขั้นรุนแรงนั้น จะส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ (ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563)

           สำหรับประชาชนคนไหน ที่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อท่านเดินทางกลับเข้ามายังประเทศแล้ว ท่านควรจะสังเกตอาการของตนเองเป็นระยะเวลาประมาณ 14 วัน  โดยถ้าหากพบว่าตนเองมีอาการที่ได้แจ้งไว้  ให้ท่านรีบไปพบแพทย์ทันที โดยควรที่จะแจ้งประวัติการเดินทางกับทางการแพทย์ การสัมผัสกับผู้ที่ติดเชื้อ ยินยอมเข้ารับการรักษา ยอมแยกกัก, กักกัน หรือการคุมสังเกตอาการ

           หากท่านปิดบังข้อมูลทั้งหมดของท่าน หรือปฏิเสธการรักษา จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตาม ม.31, ม.34, ม.50 และ ม.51 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558″

กองปราบ เตือน กลับจากประเทศเสี่ยงโควิด-19 ไม่กักตัวเองเจอปรับสูงสุด 2 หมื่น